woensdag, 21. februari 2007 - 13:12

Task force brengt oplossingen bereikbaarheid Vallei in kaart

Onder voorzitterschap van Gedeputeerde Marijke van Haaren gaan verschillende partijen samenwerken om de bereikbaarheidsproblemen in de Regio De Vallei aan te pakken. Naast NS, ProRail, Rijkswaterstaat en Regio De Vallei zullen ook de regio's Rivierenland en Noord-Veluwe deelnemen. Ook zal nadrukkelijk de samenwerking met werkgeversorganisaties worden gezocht.

Doel van de Task Force Bereikbaarheid is samen oplossingen in kaart te brengen en draagvlak hiervoor verder uit te bouwen. Eén van de aandachtspunten is het verder benutten van de mogelijkheden van het transferium Barneveld Noord. Dit is de uitkomst van het debat "Transferia als Poorten naar de Randstad",georganiseerd door de Regio De Vallei en provincie Gelderland.

Tijdens het debat hebben verschillende vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties gediscussieerd over de mobiliteitsproblemen in en buiten Regio De Vallei en de verschillende oplossingen. In de vorm van een Lagerhuisdebat was het heen en weer geloop bij de verschillende stellingen in de zaal. Zo bleken de vertegenwoordigers van de nieuwe regeringscoalitie, ChristenUnie Ernst Cramer, PvdA-er Jeroen Dijsselbloem en CDA-er Eddy van Hijum, voorstander van een intercitystop in Barneveld Noord. Vanuit de regio Noord-Veluwe is nadrukkelijk gepleit voor een intercitystop in Harderwijk.
Provincie:
Tag(s):