dinsdag, 6. november 2007 - 19:22

Taxatie auto’s onder de loep genomen

Den Haag

De Nationale ombudsman heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd naar het taxatieproces van auto’s door Domeinen Roerende Zaken (Domeinen RZ). Hierin worden aanbevelingen gedaan over de manier en de diepgang van taxeren bij in beslag genomen auto’s en de interne klachtenbehandeling.

Domeinen RZ heeft lopende het onderzoek al een aantal aanbevelingen doorgevoerd en hecht waarde aan de overige bevindingen. Domeinen RZ zal, voor zover dat mogelijk is binnen de bedrijfsvoering, uitvoering geven aan deze aanbevelingen.

Domeinen RZ zal de klachtenprocedure aanscherpen. Zo zal de klager in de klachtafdoeningsbrief (i.p.v. de ontvangstbevestiging van de klacht) gewezen worden op de mogelijkheid om bij de Nationale ombudsman een verzoekschrift in te dienen en zal er een expliciet oordeel over de gegrondheid van de klacht door Domeinen RZ worden vermeld.

De aanbevelingen m.b.t. de waardering van de technische staat van de auto worden nader onderzocht en in overweging genomen. Door middel van aangepaste taxatietrainingen zullen de medewerkers van Domeinen RZ uniform omgaan met het begrip ‘taxatiewaarde’ en de waardering van bijzondere autoaccessoires en opties.
Provincie:
Tag(s):