dinsdag, 27. november 2007 - 12:10

Taxi’s in de regio Rotterdam-Rijmond zijn oké

Rotterdam

Taxi’s in de regio Rotterdam-Rijmond zijn oké. Dit blijkt uit een steekproef van de afdeling taxizaken van de Verkeerspolitie en Inspectie Verkeer en Waterstaat. Op 16 en 23 november vond de steekproef plaats en werden in totaal twaalf ritten gemaakt door zogenaamde'mysteryguests'.

Van zowel de politie als de Inspectie Verkeer en Waterstaat nam één persoon plaats in een willekeurige taxi naar een willekeurige bestemming. Tijdens de rit werd het rijgedrag in de gaten gehouden en de eventueel daaruit voortkomende overtredingen gecontroleerd. Na afloop van de rit rekenden de twee 'mysteryguests' af en maakten zich bekend als opsporingsambtenaar. Vervolgens controleerden zij of de chauffeur in het bezit was van de benodigde vergunningen en overige bescheiden vereist voor het taxivervoer en of alle rittenstaten goed waren ingevuld.

Conclusie: Iedere chauffeur reed de juiste en kortste weg naar de aangegeven bestemming. De APK's van de taxi's waren in orde evenals het onderhoud van de taxi's die goed tot zeer goed was. Alle benodigde bescheiden waren in orde met uitzondering van diverse rittenlijsten, die niet goed ingevuld waren.

Aanleiding van de controles is, naast het belang verkeersveiligheid en het bestrijden van oneerlijke concurrentie ook klachten van burgers over onder meer het rijgedrag van de chauffeurs en teveel moeten betalen na een rit.
Provincie:
Tag(s):