maandag, 16. juli 2007 - 17:08

TBS breidt uit op vier locaties

Den Haag

Na een Europese aanbesteding heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie vier voorstellen gehonoreerd voor de uitbreiding van de tbs-capaciteit in de komende jaren. Dit heeft het ministerie van Justitie maandag bekendgemaakt.

Het gaat in het totaal om 215 plaatsen, waarmee het totaal aantal tbs-plaatsen na de realisatie van een aantal reeds lopende uitbreidingen groeit tot 2244 in 2010. Naar verwachting ontstaat daarmee voldoende capaciteit om de vraag naar het aantal tbs-plaatsen voor de komende jaren op te vangen.

De voorlopige gunning is tot stand gekomen na een beoordeling van elf voorstellen, die door verschillende tbs-klinieken en GGZ-instellingen waren ingediend in het kader van de aanbestedingsprocedure. De verschillende voorstellen zijn beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde criteria: huisvesting, veiligheid, behandelvisie, flexibiliteit, personeel en prijs.

Deze beoordeling heeft geresulteerd in de (voorgenomen) gunning van de volgende voorstellen:

Een samenwerkingsverband van GGZ-instelling Altrecht en FPC De Kijvelanden heeft een voorstel ingediend voor de realisatie van 55 tbs-plaatsen in Utrecht. Dit betreft de huidige locatie van de Oostvaarderskliniek in Utrecht, die in 2008 verhuist naar Almere.

Een samenwerkingsverband van GGZ-instelling Parnassia en FPC Dr. Henri van der Hoeven heeft een voorstel ingediend voor de realisatie van 60 plaatsen op een terrein van Parnassia in Den Haag.

Een samenwerkingsverband van de Otto Gerhard Heldringstichting en FPC De Rooyse Wissel heeft een voorstel gedaan voor 60 plaatsen op het huidige terrein van de OGH in Zetten.

De GGZ-Drenthe heeft een voorstel gedaan voor uitbreiding van de huidige capaciteit met 40 extra plaatsen in een nieuw gebouw op de eigen locatie in Assen.

Alle betrokken partijen zijn vandaag geïnformeerd over de voorlopige uitkomst van de aanbestedingsprocedure. Aanbieders die het niet eens zijn met de gunningbeslissing kunnen binnen vijftien dagen via een kort geding een procedure aanhangig maken. Indien er geen bezwaar wordt aangetekend wordt de voorgenomen gunning op 31 juli definitief.
Provincie:
Tag(s):