maandag, 3. december 2007 - 17:10

TBS-ers opnieuw ingezet voor maken van vangkooien

Zwolle

Het Waterschap Groot Salland verlengt de samenwerking met Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug voor het maken van vangmiddelen voor muskusratten.

Afgelopen jaar besteedde de muskusrattenbestrijding van Groot Salland al een deel van de werkzaamheden uit aan Veldzicht. TBS-patiënten vervaardigden 500 vangkooien. Dit krijgt een vervolg in 2008 met een order van eveneens 500 kooien.

Arbeidstherapie, of een zinvolle dagbesteding, is een wezenlijk onderdeel van de behandeling die FPC Veldzicht de patiënten aanbiedt. De nadruk ligt hierbij niet op productie, maar op arbeidsgewenning en/of deelname.

Met dit samenwerkingsverband levert het Waterschap Groot Salland een goede bijdrage aan het therapeutische werk binnen FPC Veldzicht. Ook voorkomt het dat de eigen muskusrattenbestrijders de nodige tijd kwijt zijn met het maken van kooien en vallen, terwijl ze in het veld nodig
zijn.

“Beide partijen zijn erg tevreden over de samenwerking�, licht Bert Popken, coördinator Arbeid bij Veldzicht toe. “Onze patiënten hebben er een goede dagbesteding door en vinden het leuk werk, terwijl de muskusrattenbestrijders van het waterschap minder tijd kwijt zijn aan het maken van kooien. Bovendien is Groot Salland erg tevreden over de kwaliteit van het product. Een geweldige stimulans voor de patiënten.� In het beheersgebied van het waterschap (West-Overijssel) zijn 18 medewerkers dagelijks bezig met de bestrijding van muskusratten.

Vernielzucht
De muskusrat is berucht om zijn vernielzucht en zijn haast ongeremde voortplantingsdrift. Daardoor is de bestrijding van de muskusrat in ons land zelfs bij wet geregeld. Hij vormt een regelrechte bedreiging voor onze dijken en andere waterwerken. De enorme aantallen maken dat probleem alleen maar groter.

Bestrijding is noodzakelijk om de aantallen en de activiteiten van de muskusratten terug te dringen. De muskusrat is verzot op waterplanten, vooral op de onderste stengeldelen en wortels. Hele rietkragen vreet hij op. Gevolg is dat oevers gaan afkalven en inzakken, met alle dure herstelwerkzaamheden van dien. Ook veel landbouwgewassen hebben zijn interesse.
Provincie:
Tag(s):