woensdag, 28. november 2007 - 21:15

Tegemoetkoming voor topsporters en vrijwilligers op Sportboulevard

Dordrecht

Rond de invoering van betaald parkeren in het Gezondheidspark op 22 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders toegezegd om vrijwilligers en sporters die overdag aanwezig zijn, tegemoet te komen in hun parkeerkosten. Gisteren hebben B&W op advies van de werkgroep parkeren in de sport een besluit genomen over de exacte uitwerking van die compensatieregeling.

Verenigingen kunnen voortaan tot een bepaald maximum parkeerkosten voor hun vrijwilligers declareren op basis van werkelijk gebruik. Dit gebeurt op basis van zogenaamde rekeningkaarten. De verenigingen kunnen deze kaarten ter beschikking stellen aan hun vrijwilligers of topsporters. Verenigingen die minder dan 200 leden hebben, krijgen maximaal 600 euro compensatie per jaar. Verenigingen die meer dan 200 maar minder dan 400 leden hebben, krijgen maximaal 1200 euro per jaar en verenigingen met meer dan 600 leden, kunnen een maximum van 1800 euro op jaarbasis declareren. Deze bedragen zijn op basis van gegevens van de werkgroep parkeren in de sport tot stand gekomen.

Het standaardtarief van 1 euro per bezoek aan de parkeerzone wordt afgetrokken van het subsidiebedrag. Hiermee worden de tarieven voor de vrijwilligers en topsporters overdag gelijkgetrokken met die van vrijwilligers en topsporters die ’s avonds gebruik maken van de sportfaciliteiten.

Omdat voor de compensatieregeling technische aanpassingen aan het parkeersysteem nodig zijn, gaat de regeling met de rekeningkaarten op 1 januari 2008 in. Voor de periode van 22 oktober tot en met 31 december 2007 krijgen de verenigingen eenmalig een bedrag uitgekeerd dat is gebaseerd op het jaarlijkse maximum. De betrokken sportverenigingen krijgen deze week een brief van de gemeente waarin de regeling duidelijk wordt uitgelegd.

De werkgroep parkeren in de sport is aan het begin van de zomer in het leven geroepen om het college te adviseren over de invoering van het betaald parkeren rond de Sportboulevard. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de zwemverenigingen, Schaats- en Activiteitencentrum de Drechtsteden, biljartvereniging EMF en de Sportraad.
Provincie:
Tag(s):