dinsdag, 25. september 2007 - 19:32

Tekortkomingen bij aanbesteding nieuwe politie-helikopter

Driebergen

Eind jaren negentig bundelde het Korps landelijke politiediensten (KLPD) alle vlucht- en missiewensen voor een nieuwe helikopter in één aan te schaffen type helikopter. In 2001 werd het contract gesloten voor levering in 2002. Achteraf gezien waren de eisen aan deze ene, deels nog te ontwikkelen helikopter hoog. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek dat zij op verzoek van de Tweede Kamer heeft uitgevoerd.

Na een slepend aanschafproces bleek de bouwer uiteindelijk niet aan deze eisen en de voorwaarden voor certificering van het toestel te kunnen voldoen. Het KLPD heeft in 2002 na leveringsproblemen het contract met de bouwer niet ontbonden. Evenmin is in 2003 na nieuwe problemen het contract ontbonden en een exitstrategie ontwikkeld.De bouw mislukte en in maart 2005 werd het contract pas ontbonden.

Hoewel het aanbestedingsbeleid bij zowel het KLPD als bij het Ministerie van BZK in de afgelopen tien jaar is verbeterd, zijn er nog tekortkomingen. De Algemene Rekenkamer beveelt daarom aan om inkoop- en aanbestedingsdeskundigen altijd in te schakelen om de naleving van centrale regelgeving te bevorderen.

Het KLPD heeft najaar 2004 een aantal maanden door gebrek aan helikopters niet in voldoende mate luchtsteun kunnen geven. Helikopters in bruikleen van de leverancier biedt geen soelaas: ze komen niet beschikbaar. Daarop worden tweedehands helikopters aangeschaft.
Provincie:
Tag(s):