vrijdag, 29. juni 2007 - 12:12

Ter Horst blij met Voetbalwet

Den Haag

Minister Ter Horst geeft aan blij te zijn met het kamervoorstel snel te komen tot een Voetbalwet. “Alle maatregelen die helpen om het geweld toe te roepen, worden met open armen gevangen. De voorstellen passen goed in het 'Wetsvoorstel ernstige overlast', omdat deze wet veel overeenkomsten met de Voetbalwet vertoont.�

Door de inpassing in het voorstel zijn de voorgestelde maatregelen ook toepasbaar in een breder kader, zoals bijvoorbeeld bij de aanpak van probleemjongeren.

Het voorstel ingediend door de kamerleden Spekman (PvdA), Atsma (CDA) en Zijlstra (VVD) behelst de mogelijkheid voor zowel een stadion- als een gebiedsverbod, waarmee voetbalvandalen ver van de stadions kunnen worden gehouden. Zowel het gebiedsverbod als de meldingsplicht zijn op te leggen door zowel de Officier van Justitie als de burgemeester. Hiermee kan het door alle betrokken partijen gewenste ‘lik-op-stuk-aanpak’ in de toekomst in de praktijk worden toegepast. Bij niet nakomen van de opgelegde straf bestaat de mogelijkheid een boete of gevangenisstraf op te leggen.

Bij alle betrokken partijen bestaat de verwachting dat de wetgeving van kracht kan zijn met ingang van het voetbalseizoen 2008-2009.
Provincie:
Tag(s):