donderdag, 12. april 2007 - 16:15

Terrasboten een aanwinst voor havenkwartier

Hoorn

In het seizoen 2007 wordt de proef met drijvende terrassen voortgezet. De proef die in 2005 is gestart en tot eind 2007 loopt, is een succes. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie onder belanghebbenden. Daarom is besloten om de proef voort te zetten onder vrijwel dezelfde voorwaarden, met uitzondering van de sluitingstijden.

Vrijwel alle betrokkenen vinden de terrasboten een aanwinst voor het havenkwartier. Uit de schriftelijke enquête kwamen de volgende reacties: het is gezellig, het is een welkome aankleding van de gracht, het trekt mensen aan en de boten zijn prima ontmoetingsplaatsen voor de buurt. Wethouder Jan de Boer hierover: ‘De drijvende terrassen passen in de sfeer van het nieuwe horecabeleid met een mentaliteit van 'denken in kansen' in plaats van 'denken in belemmeringen.’

Als na afloop van de proef besloten wordt om definitief te kiezen voor drijvende terrassen, worden de regels en voorschriften zo veel mogelijk gelijk getrokken met die van andere terrassen in Hoorn. Dat betekent sluitingstijd om 24.00 uur.

Tijdens de proefperiode heeft Restaurant SoDa een sluitingstijd van 23.00 uur gekregen. Tot het einde van de proef in 2007 is besloten is om de sluitingstijd van dit terras gelijk te trekken met het tijdstip van 24.00 uur.

Aan het eind van het seizoen moet een besluit vallen of drijvende terrassen worden opgenomen in het gemeentelijk horecabeleid. Op dat moment is voor een aantal zaken permanente regeling nodig. Te denken valt aan: uitrustingsvoorschriften, elektravoorziening, ligplaats in de winter en het aantal ligplaatsen.

Deze verruiming van de openingstijd voor de terrasboot geldt overigens niet voor de terrasboot van het Museum van de Twintigste Eeuw. In de overlastvergunning van het museum is geregeld dat het horecagedeelte van het museum om 20.00 uur gesloten moet zijn. Alle belanghebbenden zijn via een brief op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):