donderdag, 15. november 2007 - 11:39

Tieners kiezen vaker voor abortus dan voor moederschap

Utrecht

Steeds minder tieners raken zwanger, maar van de tieners die zwanger raken kiezen er steeds meer voor een abortus. Dit blijkt uit het rapport Landelijke Abortus Registratie 2006 van de Rutgers Nisso Groep. In 2006 zijn 32.992 abortussen uitgevoerd, dit komt neer op 8,6 abortussen op de 1.000 vrouwen tussen de 15 en de 45 jaar. Hiermee is het abortuscijfer sinds 2002, afgezien van kleine fluctuaties, stabiel.

In de afgelopen jaren werd al duidelijk dat tieners minder vaak zwanger worden en vaker voor een abortus kiezen dan voor het moederschap. In 2006 heeft die trend zich verder doorgezet: 66% van de ongewenst zwangere tieners koos voor een abortus. Enkele jaren geleden ging het nog om 60%.

Allochtone tieners blijven een aandachtsgroep; zij maken bij zwangerschap vaker de keus voor een abortus dan autochtone tieners. Daarbij is de stijging onder Marokkaanse en Turkse meisjes opvallend: 17% meer zwangere Marokkaanse meisjes dan in 2005 kiezen voor een abortus, en onder Turkse meisjes ligt dat percentage zelfs 20% hoger dan in 2005.
Provincie:
Tag(s):