maandag, 16. april 2007 - 16:04

Tijdelijk terrein van rosse grutto

Kruiningen

Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft in 2005 een werkweg voor het dijkversterkingswerk in de Oost-Inkelenpolder (Kruiningen) op Zuid-Beveland aangelegd. Na de werkzaamheden stelt Zeeuwse Eilanden dergelijke wegen zo veel mogelijk open voor recreatief verkeer. Omdat in deze periode met name vele rosse grutto’s er hun voedsel zoeken, sluit het waterschap vanaf vandaag, maandag 16 april, tot 1 juni deze werkweg af voor iedereen.

Het waterschap plaatst hekken om de weg af te sluiten. Vanaf 1 juni worden deze hekken weer opengezet. Het westelijk deel van de dijk in de Oost-Inkelenpolder (richting Kruiningen) blijft het hele jaar toegankelijk.

Het is voor de werkzaamheden technisch noodzakelijk om verharde werkwegen aan te leggen die daarna ook goed gebruikt kunnen worden voor onderhoud aan de dijken. Deze wegen kun-nen ná de werkzaamheden bij uitstek worden gebruikt om te wandelen of te fietsen langs de dijk. Langs de dijken liggen op een aantal plaatsen echter slikken waar vele (vaak beschermde) vogels foerageren, broeden en verblijven tijdens hoogwater.

Recreatief verkeer kan deze vogels ernstig verstoren. Daarom heeft het waterschap, na overleg de Vogelbescherming en de ZMF, besloten om bepaalde delen van de werkwegen af te sluiten voor recreatie.
Provincie:
Tag(s):