donderdag, 13. september 2007 - 11:08

Tijdelijke verkeersmaatregelen Appingedam

Appingedam

In de komende maanden zal in verband met de uitvoering van de herinrichting van de Snelgersmastraat een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen. De Snelgersmastraat zal worden ingericht in lijn van de Wijkstraat, met dezelfde bestratingsmaterialen, straatkolken, lichtmasten, enkele bomen en verbeterde voetpaden.

Voor de nieuwe fundering zal tot een diepte van 0,50 m worden ontgraven, zodat toegang tot woningen tijdelijk wordt bemoeilijkt en voor auto’s is gestremd. Voor auto’s is de toegang soms niet mogelijk, te voet of per fiets blijft de toegang gegarandeerd.

Door uitvoering in fasen wordt de hinderperiode per straatdeel bekort. De werkzaamheden vinden plaats van 17 september tot 14 december.
De Snelgersmastraat zal in die periode gefaseerd afgesloten zijn voor het verkeer.
Provincie:
Tag(s):