dinsdag, 3. juli 2007 - 16:07

Toch Plateauvariant voor A74 naar Duitsland

Het Plateau-alternatief van de A74 bij Venlo kan binnen de lucht- en geluidsnormen worden aangelegd. Dat is de voornaamste conclusie van de herstelde berekeningen rondom dit wegproject. Dit schrijft minister Camiel Eurlings vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Kort na zijn aantreden als minister werd Eurlings geconfronteerd met een fout in de berekeningen van de verkeersprognoses voor de A74, die Venlo via Tegelen met Duitsland moet verbinden. Sindsdien is er samen met regionale partners hard gewerkt om deze fout in korte tijd te herstellen. De jongste berekeningen geven aan dat de verkeerscijfers hoger zijn, maar dat met een investering van enkele miljoenen voor geluidsschermen het Plateau-alternatief binnen de wettelijke vereisten voor lucht en geluid te realiseren is. De minister kondigt in zijn brief aan nu voortvarend verder te gaan om de problematiek bij Venlo op te lossen. De eerste stap in het verdere proces is een Ontwerp-Tracébesluit dit najaar. Na inspraak volgt in 2008 het definitieve Tracébesluit. Als alles voorspoedig verloopt kan rond de zomer van 2009 de schop de grond in.
Provincie:
Tag(s):