maandag, 26. november 2007 - 22:05

Toename woninginbraken in Zuid-Limburg

Maastricht

Het aantal woninginbraken in Zuid-Limburg neemt toe. Dit blijkt uit inbraakcijfers van de politie van de afgelopen twee maanden. In de zomermaanden tot en met september vonden er circa 200 woninginbraken per maand plaats, in oktober steeg dat aantal naar bijna 270, hetzelfde niveau als in april van dit jaar, aldus de politie Limburg-Zuid.

De afgelopen winter werd ook een sterke toename geregistreerd, waarbij er sprake was van enkele grotere serie-inbraken. Daar is volgens op dit moment geen sprake van. Toch heeft de politie de inbraken hoog op haar prioriteitenlijst staan. Omdat het aantal weer toeneemt, zijn er zijn er speciale inbraakprojecten van start gegaan.

Het hele jaar door schommelt het aantal inbraken en zijn er pieken, die terug te voeren zijn op alleen opererende of groepen inbrekers. Die zijn dan vaak verantwoordelijk voor veel inbraken in een bepaalde buurt. Zo is er in de eerste helft van 2007 een groep uit Albanië afkomstige daders actief geweest, die verantwoordelijk worden gehouden voor de diefstal van 60 auto’s bij woninginbraken. Na hun aanhouding is dit nagenoeg niet meer het geval en zijn ook het aantal woninginbraken sterk teruggelopen.

Uit informatie blijkt dat er de laatste tijd weer Oost-Europeanen in Zuid-Limburg op het inbrekerspad zijn. Hun interesse gaat vooral uit naar woningen en naar horecagelegenheden.
Provincie:
Tag(s):