zondag, 9. september 2007 - 11:44

Toezicht tijdens Torenfestival Barneveld succesvol

Barneveld

Het Torenfestival in Barneveld dat op vrijdagavond 7 en zaterdagavond 8 september werd gehouden is een succes gebleken. Zowel de gemeente als de organisatie zegt tevreden terug te kijken op het verloop van het festival. Ook de politie is tevreden over de feestavonden. Een enkele schermutseling daar gelaten, zijn ongeregeldheden uit gebleven. De inzet – het Torenfestival feestelijk laten verlopen – is daarmee geslaagd.

De geplande aanpak, waarbij de politie samen heeft gewerkt met particuliere beveiligers die door de organisatie zijn ingezet, mag dan ook een succes worden genoemd. Om problemen te voorkomen heeft de politie van Barneveld dit weekeinde zowel mensen in uniform als in burger op straat gehad. Biketeams en voetpatrouilles hebben snel en slagvaardig door heel het centrum kunnen optreden, waarbij direct adequaat op dreigende problemen kon worden ingespeeld.

Twee beredenen (agenten te paard) van het Korps Landelijke Politiediensten zijn tijdens de festiviteiten prominent aanwezig geweest, om over de hoofden van de bezoekers heen toezicht te kunnen houden en zo hun veiligheid te waarborgen. Ook is gebruik gemaakt van het videotoezicht, een systeem dat voor het Barneveldse centrum onlangs in gebruik is genomen.

Gebiedsagenten zijn nadrukkelijk bij het toezicht in het centrum betrokken. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij bemiddeling, waarbij voor hen bekende wijk- of buurtbewoners betrokken dreigden te raken.

Medewerkers van de parketpolitie zijn aanwezig geweest om aangehouden verdachten over te brengen naar het bureau. Daardoor bleek het mogelijk voortdurend agenten in het centrum te houden voor toezicht. De politie heeft de indruk dat de combinatie van maatregelen goed heeft gewerkt.

Ondanks de feestelijkheden heeft de politie verspreid over beide avonden toch 16 mensen moeten aanhouden. Op één verdachte (26) uit Amersfoort na zijn alle aangehouden verdachten afkomstig uit Barneveld. Zij zijn tussen de 11 en 51 jaar oud. Zij worden verdacht van ondermeer vernieling van een auto, openbare dronkenschap, het besturen van een auto na alcoholgebruik, de wapenwet, wildplassen, het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, belediging of het niet voldoen aan een bevel of vordering. Aan een aantal verdachten is een noodbevel uitgereikt.
Provincie:
Tag(s):