donderdag, 19. april 2007 - 9:26

Ton subsidie voor Dutch Health School Almere

Almere

De gemeente Almere ontvangt van de provincie Flevoland een subsidie van 105.000 euro voor het eerste ontwikkelingsjaar (2007) van de Dutch Health School Almere, kortweg DHSA. Met de subsidie kan de DHSA de eerste onderdelen van het onderwijsaanbod vormgeven, te weten praktijkgestuurde opleidingstrajecten (minoren) en post-hbo/wo-opleidingen.

Met de opleiding wordt het aanbod aan hoger onderwijs in Almere uitgebreid. Verder zijn er plannen voor een opleiding die zorg en ICT combineert, de zogenoemde domotica, in samenwerking met het Institute for Information Engineering. Daarnaast kan de DHSA een rol spelen in het nog te realiseren Themapark Public Health & Preventie, waarin diagnose, behandeling, onderwijs en onderzoek gecombineerd worden.

De DHSA speelt in op de veranderende vraag naar zorg zoals maatschappelijke gezondheidszorg, ketenzorg, het verplaatsen van zorg buiten instellingen, gezondheidsbevordering en preventie. Dat vraagt nieuwe kennis en competenties van professionals in de zorg.
De DHSA is een initiatief van ziekenhuis AMC, de Hogeschool van Amsterdam-Universiteit van Amsterdam, het Flevoziekenhuis, de Meeregaard, de Zorggroep Almere en de gemeente Almere. De Almeerse zorgstructuur is vormgegeven rond de veranderende zorgvraag en is dan ook interessant als praktijksituatie voor vernieuwende opleidingen op het gebied van verpleeg- en geneeskunde. Bovendien biedt het Almeerse model van de gezondheidszorg onderscheidende leerwerkplaatsen.

De provincie is vanaf het begin betrokken bij de DHSA en heeft eerder voor conceptontwikkeling 25.000 euro beschikbaar gesteld. Over de subsidieaanvraag voor de jaren 2008 en 2009 nemen Gedeputeerde Staten een besluit als duidelijk is hoe de uitwerking van het convenant Hoger Onderwijs Flevoland gestalte krijgt. Dat convenant is eind januari dit jaar afgesloten tussen het ministerie van OCW, de provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Lelystad, en verschillende instellingen op het gebied van hoger onderwijs; het omvat afspraken over spreiding van opleidingen en de samenwerking tussen hogescholen.
Provincie:
Tag(s):