woensdag, 16. mei 2007 - 22:25

Tot en met maandag water koken voor gebruik!

Haarlem

Tijdens de persconferentie van woensdagavond 16 mei is duidelijk geworden dat de bron van het met de E-coli bacterie besmette water zich in één van de drie opslagkelders van het distributiestation in Hoofddorp van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland bevindt.

De betreffende opslagkelder is volledig afgesloten. Het besmette water wordt afgevoerd naar het oppervlakte water. Door deze maatregelen kan het besmette water niet meer in het drinkwaternet terechtkomen. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de besmetting is.

Het kookadvies blijft tot en met maandag 21 mei van kracht. In de tussentijd wordt het gehele leidingnet doorgespoeld en blijft PWN continu het water testen. De verwachting is dat in de loop van maandag 21 mei de werkzaamheden klaar zijn en het drinkwater weer volledig betrouwbaar is.

Op dit moment zijn 5 personen in het ziekenhuis opgenomen met maag- en darmklachten, zoals buikpijn en diarree. Een aantoonbaar verband met de verontreiniging van het drinkwater is niet gelegd.

Tijdens de persconferentie heeft coördinerend burgemeester B. Schneiders van gemeente Haarlem zijn tevredenheid uitgesproken over de gekozen voorlichtingsstrategie. De massamedia is ingezet om via deze weg mensen zo snel als mogelijk de hoogte te stellen van het gevaar van besmetting.

Het gebruikmaken van geluidswagens en sirenes is overwogen, maar volgens burgemeester Schneiders was dan de kans op paniekreacties groot geweest. Het kookadvies is een preventieve maatregel.

Oproep
De burgemeesters van de betrokken gemeenten roepen hun inwoners op een helpende hand te bieden aan medeburgers die zelf niet in staat zijn voorzorgsmaatregelen te treffen. Hierbij moet worden gedacht aan het voorkoken van water, inkopen van flessen water etc.
Provincie:
Tag(s):