dinsdag, 24. april 2007 - 9:56

Tot nu toe 17.000 enquêtes retour in woonwensenonderzoek Fryslân

Friesland

Het onderzoek naar de woonwensen in Fryslân heeft tot nu toe een respons van 23% opgeleverd. De provincie Fryslân wil samen met gemeenten en woningbouw-verenigingen inzicht te krijgen in de woonsituatie en woonwensen van de inwoners van Fryslân. Hiertoe zijn zo’n drie weken geleden 73.000 huishoudens in Fryslân benaderd. Tot nu toe hebben al circa 17.000 huishoudens de enquête opgestuurd. Hiervan zijn er 1.500 via de website www.heinsonderzoek.nl/wobof ingevuld. Huishoudens die een vragenlijst hebben ontvangen kunnen nog tot 1 mei aan het onderzoek deelnemen.

Het onderzoek moet een actueel beeld geven van hoe de mensen wonen, wat ze van hun woning en woonomgeving vinden, welke verhuisbewegingen en verhuismotieven er in de afgelopen jaren geweest zijn en wat de woonwensen van mensen met verhuisplannen zijn.
De uitkomsten van het onderzoek worden door provincie, gemeenten en woningbouw-verenigingen gebruikt om hun woningbouwprogramma’s en herstructureringsplannen kwalitatief af te stemmen op de (lokale) woonwensen en woningmarktsituatie.

Bij een soortgelijk onderzoek in 2003 zijn in totaal ruim 24.000 van de 56.000 enquêtes ingevuld. Daarmee was de respons destijds 42%. Tot 1 mei kan de enquête nog worden opgestuurd. Onder de deelnemers worden 2 sportieve fietsen verloot. In juli worden enkele hoofdlijnen van het onderzoek bekend. De volledige resultaten worden in het najaar bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):