maandag, 2. juli 2007 - 10:31

TU Delft en Rotterdam gaan voor Drijvend Paviljoen op World Expo 2010

Rotterdam

Maandag presenteren het Deltasync-team van de TU Delft en de gemeente Rotterdam in Sjanghai het ontwerp van een drijvend paviljoen aan de World Expo Committee. Voor het toeziende oog van honderd officials en drie Chinese televisiezenders legt het team uit hoe zij hun visie van een drijvende stad hebben toegepast op Sjanghai, en in het bijzonder de World Expo 2010.

Burgemeester Opstelten heeft een Intentieverklaring getekend heeft waarin Rotterdam zich, met het drijvende paviljoen, kandidaat stelt voor één van de twintig City to City plekken op de World Expo. Sjanghai en Rotterdam onderhouden belangrijke zusterstadrelaties. De komende tijd zal naar financiering worden gezocht om het paviljoen daadwerkelijk te realiseren. In augustus wordt bekend of het paviljoen ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Het bouwen van een drijvend paviljoen is een interessant project om alle innovatiekracht op het gebied van water en deltatechnologie van Nederland te laten samenkomen, en voor de wereld te demonstreren. Aangezien in 2030 de helft van de wereldbevolking in laaggelegen, kwetsbare deltagebieden woont, is drijven een kansrijke technologie. In een drijvend paviljoen kunnen ook andere duurzame technologieën worden toegepast zoals lokale drinkwaterzuivering en duurzame energievoorziening.

Deltasync is een multidisciplinair ontwerp- en onderzoeksteam verbonden aan de Technische Universiteit Delft, gericht op het ontwikkelen van duurzame, klimaatrobuuste concepten van verstedelijking. Vorig jaar won het team de Deltacompetitie met hun ontwerp voor een drijvende stad in het IJmeer. Naar aanleiding van het winnen van deze wedstrijd heeft de gemeente Sjanghai Deltasync gevraagd de visie van de drijvende stad toe te passen op Sjanghai, en in het bijzonder de World Expo 2010.

Deltasync heeft het drijvende paviljoen voor deze expo ontworpen als 'stepping stone' naar een drijvende stad in Sjanghai. Op dit moment loopt er al een tentoonstelling over het ontwerp in de Shanghai Sculpture Space.
Provincie:
Tag(s):