dinsdag, 30. oktober 2007 - 22:03

Tunnels A73 uiterlijk begin februari geopend

Roermond

De tunnels in Rijksweg 73-Zuid kunnen uiterlijk eind januari/ begin februari 2008 gedeeltelijk veilig worden opengesteld voor het verkeer. De volledige openstelling van beide tunnels kan waarschijnlijk plaatsvinden in augustus 2008. Dat is het resultaat van een overleg dat de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dinsdag 30 oktober hebben gehad met minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

Dit resultaat is tot stand gekomen na zorgvuldige afweging van verschillende scenario's, opgesteld door Rijkswaterstaat en de aannemer. Bij deze afwegingen is ook de brandweer Roermond betrokken geweest. Minister Eurlings heeft aangegeven op korte termijn een besluit te nemen over de gedeeltelijke openstelling van de A73.

Volgens het nu gekozen noodscenario is er straks in beide tunnels één rijstrook per tunnelbuis beschikbaar met een maximumsnelheid van 70km/uur. De veiligheidssituatie ligt hierbij op een wettelijk niveau. Er wordt in die tijdelijke situatie in de tunnels geen vervoer van gevaarlijke stoffen toegestaan. Het scenario houdt wel in dat de tunnels in verband met de voortgang van werkzaamheden, ’s nachts in één richting en in de weekenden, volledig gesloten zijn. Ook zijn beide tunnels in juni nog twee weken dicht voor noodzakelijke tests en andere werkzaamheden.

Zowel de Provincie Limburg als de gemeente Roermond hebben bij de minister aangedrongen om alle middelen aan te wenden om de voor dit scenario opgestelde en getoetste planning nog verder te verfijnen en de vertraging ten opzichte van de overeengekomen opstellingsdatum van 1 januari 2008 te minimaliseren. Met name een verdere versnelling van de tunnel in Swalmen ter ontlasting van de kern Swalmen is dringend gewenst. Ook is een dringend beroep gedaan op de minister om dwingende afspraken met de aannemer te maken over het minimaliseren van het aantal weekendafsluitingen van de tunnel na medio maart 2008. Dan wordt in Roermond het retailpark geopend. Via deze oplossing wordt de overlast voor de omgeving zo veel als mogelijk beperkt. Ook is gepleit voor een definitieve openstelling per 15 maart 2008. Dit heeft de minister laten onderzoeken. Geconcludeerd kan worden dat dit niet haalbaar is. Afgesproken is de regio wekelijks op de hoogte te houden over de voortgang van de werkzaamheden en in geval van onvoorziene tegenslagen onmiddellijk te rapporteren.
Provincie:
Tag(s):