dinsdag, 24. juli 2007 - 13:30

Turkse luchtvaart-maatschappij onder verscherpt toezicht

Amsterdam

De Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer hebben een gemeenschappelijke “early warning� gericht aan de Europese Commissie over de Turkse luchtvaartmaatschappij FlyAir. De voorwaarschuwing betekent dat FlyAir onder verscherpt toezicht komt te staan. FlyAir verzorgt momenteel voornamelijk vluchten tussen Turkije en Nederland en België.

Aanleiding voor de waarschuwing zijn onzorgvuldigheden die zich onlangs bij deze maatschappij hebben voorgedaan. De Nederlandse inspectie constateerde onder andere dat regels met betrekking tot bijtanken en het gelijktijdig laten instappen van passagiers niet goed werden uitgevoerd. Ook houdt FlyAir zich niet aan de vastgestelde slottijden. In België gaat het met name om het niet nakomen van administratieve verplichtingen

De maatregel zorgt er voor dat FlyAir aan extra controles kan worden onderworpen indien het ook op andere luchthavens in Europa vliegt.
Provincie:
Tag(s):