woensdag, 14. november 2007 - 10:22

Tusschendiepen en Oosterdiep voortaan beschermd Stadsgezicht

Veendam

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bij besluit van 26 oktober 2007 besloten om het gebied Tusschendiepen en Oosterdiep in de gemeente Veendam aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Bekendmaking van dit besluit heeft plaatsgevonden in de Nederlandse Staatscourant van 29 oktober jl.

Het bijzondere van het gebied Tusschendiepen is de nu nog bestaande stedenbouwkundige structuur, die is gebaseerd op een plan uit ca. 1915. Tevens wordt de kwaliteit van de bebouwing hoog genoemd. Het gebied Oosterdiep wordt bijzonder geacht als een voorbeeld van een verstedelijkte veenkolonie, als tegenhanger van (bijvoorbeeld) de nog landelijk gebleven veenkolonie Kiel-Windeweer.

Tijdens de inventarisatie van bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940 zijn in Veendam twee bijzondere gebieden geselecteerd, Oosterdiep en Tusschendiepen, die in aanmerking komen voor een aanwijzing als beschermd stadsgezicht.

De bedoeling van de aanwijzing van een beschermd gezicht is dus niet om het betreffende gebied tot een openluchtmuseum te maken, waar elke verandering wordt verboden. Verbouw en nieuwbouw in een beschermd gezicht blijven mogelijk, mits de bouwactiviteiten “passen� bij het karakter van het gebied.

Bij het gebied Oosterdiep gaat het om de infrastructuur en de bebouwing aan weerszijden van het Oosterdiep tussen de Hazepadbrug in Veendam en de Meihuizenbrug in Wildervank. In dit beschermde gezicht is bovendien het noordelijke deel van het Westerdiep in Wildervank opgenomen met de bebouwing aan de oostzijde van de Sportterreinstraat (t/m huisnummer 30c).
Provincie:
Tag(s):