woensdag, 1. augustus 2007 - 14:32

Tussenbeschikking in zaak Baby Donna

Utrecht

Ook de 'juridische' ouders van baby Donna moeten in de gelegenheid worden gesteld hun visie te geven op de verzoeken die de biologische vader van het meisje bij de rechtbank Utrecht heeft neergelegd. Dat heeft de rechtbank woensdag in een tussenbeschikking besloten.

De biologische vader en diens partner willen dat de pleegmoeder in Nederland - waar het kind momenteel verblijft - ontzet wordt uit de voogdij. De biologische vader wil daarnaast zelf tot voogd benoemd worden en een omgangsregeling met Donna tot stand brengen. Over deze kwestie heeft op 7 juli achter gesloten deuren een zitting plaatsgevonden.

De Belgische draagmoeder van Donna en haar partner zijn de juridische ouders. Zij hadden het gezag over het kind. Dit gezag is momenteel geschorst, omdat de pleegmoeder in Nederland in 2005 tot tijdelijk voogdes benoemd is. De rechtbank is echter naar aanleiding van hetgeen door partijen en door de Raad voor de Kinderbescherming op 7 juli tijdens de zitting naar voren is gebracht van mening dat de juridische ouders als belanghebbenden in deze zaak moeten worden gehoord.

De rechtbank houdt de zaak daarom aan tot 20 september, om de ouders de gelegenheid te geven om op die datum ter zitting te verschijnen. Als de ouders geen gebruik willen maken van het recht om over deze verzoeken gehoord te worden, zal de rechtbank op een nader te bepalen datum een (vervolg)beschikking geven.
Provincie:
Tag(s):