vrijdag, 2. november 2007 - 21:38

Twaalf Assenaren denken na over de toekomst van hun stad

Assen

Twaalf Assenaren worden direct betrokken in het meedenken over de toekomst van hun stad. Vanuit verschillende gemeentelijke projecten en beleidsontwikkelingen zal het toekomstpanel gevraagd worden kritisch mee te denken en nieuwe ideeën te genereren.

Het college vindt het belangrijk om inwoners rechtstreeks te vragen naar hun mening over gemeentelijke plannen en ontwikkelingen. Om die reden worden nu al regelmatig informatiebijeenkomsten en inspraakavonden georganiseerd, leggen wethouders hun oor te luisteren tijdens bijeenkomsten als de ik-en-mijn-gemeentedag, worden er klankbordgroepen ingesteld en organiseert de gemeente stadsgesprekken.

Burgemeester Sicko Heldoorn: “Ik zie het toekomstpanel als een waardevolle aanvulling op de vormen die we nu al inzetten, niet als een vervanging daarvan.� Het werken met een toekomstpanel past goed bij de al jaren geleden ingezette werkwijze van Assen Koerst.

Vanuit verschillende gemeenten uit het hele land is er belangstelling voor deze Assense aanpak.

Naar verwachting zal het panel ongeveer eens per zes weken een uitnodiging van de gemeente krijgen voor een bijeenkomst.

Er bestond grote belangstelling om aan het panel deel te nemen. Zo’n 45 Assenaren reageerden op advertenties waarin belangstellenden werden geworven.
Provincie:
Tag(s):