dinsdag, 11. december 2007 - 19:22

Tweede Kamer steunt motie SP inzake Awacs-overlast

Den Haag

De meerderheid van de Tweede Kamer steunt de motie van de SP waarin staat dat Nederland zijn luchtruim moet sluiten voor AWACS-radarvliegtuigen als de NAVO blijft weigeren de oude lawaaiige motoren van deze toestellen te vervangen. Het kabinet was tegen de motie van de SP waarin werd aangedrongen op sluiting van het luchtruim.

Inwoners van de gemeenten Onderbanken en Brunssum in Zuid-Limburg hebben al tientallen jaren last van ondraaglijke herrie en stank van laag overvliegende AWACS-vliegtuigen van de NAVO basis in het Duitse Geilenkirchen. De vliegtuigen zijn uitgerust met motoren uit de jaren ’70 van de vorige eeuw die zo verouderd zijn dat ze in de VS niet meer gebruikt mogen worden voor de burgerluchtvaart.

SP-Kamerlid Jan de Wit eist in zijn voorstel dat de NAVO uiterlij
k in maart 2008 een besluit neemt over vervanging van de oude motoren door geluidsarme motoren. Gebeurt dat niet, dan mogen de vliegtuigen wat hem betreft niet meer over Nederland vliegen. Nadat een kamermeerderheid zich achter hem had geschaard, verzocht De Wit het kabinet zo snel mogelijk per brief duidelijk te maken hoe het zijn voorstel denkt uit te voeren.

Minister Van Middelkoop van Defensie zei dinsdag de motie naast zich neer te leggen omdat die praktisch onuitvoerbaar zou zijn. De NAVO-lidstaten zullen volgens hem door het sluiten van het luchtruim juist minder bereid zijn om mee te werken aan de vervanging van de luidruchtige motoren. Hij wil langs “politieke weg� het draagvlak binnen de NAVO voor stillere motoren vergroten.
Provincie:
Tag(s):