maandag, 15. oktober 2007 - 14:26

Tweede rolstoelplaats in buslijn 10

Vanaf 15 oktober zijn de bussen van Arriva op buslijn 10 uitgerust met een tweede rolstoelplaats. Dit maakt samen reizen voor mensen met een lichamelijke beperking mogelijk en meer reizigers in een rolstoel kunnen tegelijkertijd en gemakkelijker mee in de bus.

Sinds eind vorig jaar rijdt er al iedere twee uur een rolstoeltoegankelijke bus tussen Heerenveen en Drachten in het kader van een pilot die provincie en Arriva op 10 december 2006 startten. Vanwege de toenemende vraag is besloten een extra rolstoelplek te realiseren.

Het inzetten van rolstoeltoegankelijke bussen is een eerste stap voor beter toegankelijk openbaar vervoer. Naast het aanpassen van de bussen zijn eind vorig jaar, met financiële steun van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad ook een drietal haltes langs de route van lijn 10 toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Het betreft haltes bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag, in het centrum van Gorredijk en op het busstation Van Knobelsdorffplein in Drachten.

De provincie, de gemeenten Opsterland en Smallingerland en Arriva hebben destijds gekozen voor de aanpassing van lijn 10 omdat deze langs de vestiging van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag rijdt. De kans dat lichamelijk gehandicapten ook daadwerkelijk gebruik maken van de bus, is op die locatie groter dan op andere locaties.

Het openbaar vervoer dient vanaf 2010 toegankelijk te zijn voor minder validen. Dat wordt geregeld in de Wet Gelijke Behandeling Chronisch Zieken en Gehandicapten. Om dit te bereiken hebben de OV-autoriteiten in 2002 de intentieverklaring Toegankelijk Openbaar Vervoer ondertekend, waarin is afgesproken dat de partijen werken aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Daarbij gaat het om de toegankelijkheid van zowel het materieel als de haltevoorzieningen.
Provincie:
Tag(s):