woensdag, 5. december 2007 - 9:36

Twente Water Centre zet in op de grote waterproblemen

Enschede

Overstromingen, waterschaarste, veranderingen in het ecosysteem, slechte waterkwaliteit: de problemen die op ons afkomen, vergen een benadering die verder gaat dan de klassieke ingenieursaanpak. Het Twente Water Centre brengt daarom technische en sociale wetenschappen samen in een nieuw multidisciplinair expertisecentrum voor water. Het centrum, waarin de Universiteit Twente en het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) samenwerken, gaat officieel van start op 11 december met het symposium 'Watersystemen en Governance: de grote onderzoeksvragen.'

Het Twente Water Centre onderzoekt watersystemen en stroomgebieden vanuit het brede perspectief van governance en technologie. Hoe verlopen de natuurlijke processen, welke invloed heeft technologie en menselijk handelen daarop? Maar ook: hoe gaat de mens om met risico's? En welke economische implicaties hebben nieuwe technische scenario's? Het expertisecentrum brengt daarom verschillende disciplines bijeen: onder meer de civiele techniek, de bestuurs- en bedrijfskunde, geo-informatie wetenschappen en aardobservatie. Binnen het centrum zullen ongeveer 100 wetenschappers werkzaam zijn.

Bij de officiële start van het nieuwe expertisecentrum zullen vier vooraanstaande sprekers ingaan op de grote vraagstukken die met water te maken hebben: Mark Dierikx, directeur-generaal Water, Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Arie Kraaijeveld, voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP), Johan van de Gronden, directeur Wereld Natuurfonds (WNF) en Huib de Vriend, directeur Kennis en Kwaliteit van Deltares (gevormd door WL Delft Hydraulics, GeoDelft, TNO Bodem en Grondwater en Rijkswaterstaat).
Provincie:
Tag(s):