maandag, 29. oktober 2007 - 16:49

Tytsjerksteradiel verzelfstandigt openbaar basisonderwijs

Burgum

De gemeente Tytsjerksteradiel verzelfstandigt vanaf 1 januari 2008 het openbaar basisonderwijs (12 scholen, 1150 leerlingen). De nieuwe Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tytsjerksteradiel zal een status hebben die vergelijkbaar is met die van het bijzonder onderwijs in de gemeente. De gemeente kent sinds 1993 al een bestuurscommissie die als overkoepelend orgaan alle openbare basisscholen aanstuurt.

Het Openbaar Onderwijs en de gemeenteraad zijn ervan overtuigd dat de nieuwe stichtingsvorm de beste mogelijkheden heeft om ook in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs van de scholen in Tytsjerksteradiel te waarborgen. Bij een eigen schoolbestuur kunnen ouders, personeelsleden en maatschappelijke organisaties gemakkelijker invloed uitoefenen op het bestuur. Ouders kunnen een vertegenwoordiger aanwijzen in het bestuur.

De stichtingsvorm leidt niet tot wijzigingen in de inhoudelijke, organisatorische en personele inrichting. Datzelfde geldt voor de samenwerking met andere partners op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid.
Provincie:
Tag(s):