donderdag, 22. november 2007 - 11:13

UItbreiding en vervanging fietsenstallingen NS-stations Almere

Almere

De vijf NS-stations in Almere krijgen volgend jaar nieuwe fietsenstallingen. In totaal komen er 1350 nieuwe fietsklemmen, de meeste met een overkapping. Dit alles maakt deel uit van plannen om de aansluiting van bus, trein en fiets in de regio te verbeteren. De financiering van de verbeteringen komt voor rekening van Prorail, NS en uit een subsidie van het rijk.
De gemeente Almere maakte een speciaal fietsenrekkenplan voor de stations Muziekwijk, Parkwijk en Oostvaarders.

Bij NS-station Muziekwijk komen ruim 750 nieuwe overdekte fietsklemmen. Hier is nu een groot tekort aan fietsenstalplaatsen. Bovendien voldoen de aanwezige fietsklemmen en rekken niet meer aan de huidige kwaliteitseisen: de klemmen staan te dicht op elkaar, ze zijn onvoldoende bestand tegen fietsendiefstal en de fietsenhokken zijn te laag De 200 fietskluizen op station Muziekwijk worden ook vervangen.
Op het NS-station Parkwijk worden 160 nieuwe overdekte fietsklemmen geplaatst. Op station Oostvaarders komen nog eens 200 nieuwe overdekte fietsklemmen. Beide stations kregen in 2005 al nieuwe klemmen met kap, maar deze zijn allemaal in gebruik. Met de plaatsing van de extra fietsklemmen wordt ingespeeld op de verwachte reizigersgroei tot ongeveer 2015. De huidige 75 fietskluizen op station Parkwijk worden ook vernieuwd.

Almere Buiten en Centrum
Op station Almere Buiten worden 230 nieuwe klemmen geplaatst. De oude klemmen worden verwijderd en een aantal fietsenrekken zal verplaatst worden naar een betere locatie. Zo ontstaat er bouwruimte voor het centrumplan. In het centrumplan is overigens al rekening gehouden met 1000 inpandig bewaakte fietsparkeerplaatsen. Voor Almere-Centrum wordt overigens nog gewerkt aan een plan voor nieuwe fietsparkeervoorzieningen.

Financiering
De nieuwe voorzieningen, voor een bedrag van ruim 1 miljoen euro, worden betaald door Prorail, NS en uit een rijkssubsidie voor het ‘Actieplan Ketenintegratie’. Dit plan is op donderdag 15 november aangeboden aan het ‘Platform Bereikbaarheid Noordvleugel’ (PBN) waarin de bestuurders van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de stadsregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente Almere zitting hebben.
Het Actieplan bevat voorstellen om de gehele reisketen te verbeteren: vooral op het terrein van OV-overstappunten (bijv. aansluiting bus-trein) en kwaliteitsverbetering van het voor- en natransport (vooral fietsvoorzieningen).
Provincie:
Tag(s):