maandag, 30. juli 2007 - 14:31

Uitkering oorlogsgetroffenen naar SVB

Den Haag

Het cliëntbeheer voor oorlogsgetroffenen (het berekenen en betalen van de pensioenen en uitkeringen en de verstrekking van bijzondere voorzieningen) gaat in 2011 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit schrijft staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf dat jaar is de SVB verantwoordelijk voor het cliëntbeheer.

De Pensioen- en Uitkeringsraad is verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van Nederlandse wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode (de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië) en aan hun nabestaanden.

De reden voor deze overgang is dat door demografische ontwikkelingen het cliëntenaantal daalt. In 2011 zullen er naar verwachting nog ongeveer 33.000 gerechtigde cliënten zijn. Hiermee komt de continuïteit van de voorzieningen in gevaar, omdat de PUR op termijn te klein wordt om de uitkeringen kwalitatief goed te verzorgen. Dit staat haaks op het beleid van de staatssecretaris dat de zorg voor oorlogsgetroffenen tot de laatste cliënt gewaarborgd moet blijven.

Oorlogsgetroffenen hechten veel waarde aan de cliëntvriendelijkheid van de PUR. De staatssecretaris schrijft in de brief aan de Kamer dat zij ervan bewust is dat voor cliënten de overgang naar de SVB gevoelsmatig een grote verandering is. Zij benadrukt dat de relatie naar de cliënten altijd de uiterste zorg en aandacht heeft gehad en ook zo zal blijven.�

De PUR en de SVB gaan al op korte termijn samenwerken, tot de uiteindelijke overdacht. Daarbij zullen medewerkers van de PUR overgaan naar de SVB.

Ook na de overheveling van het cliëntbeheer naar de SVB kunnen potentiële gerechtigden een beroep doen op de wetten voor oorlogsgetroffenen. Daarvoor zal een apart toelatingsorgaan beschikbaar blijven.
Categorie:
Tag(s):