dinsdag, 24. juli 2007 - 15:24

Uitkeringsfraude opgespoord door laag waterverbruik

Apeldoorn

Vergelijking van uitkeringsadressen met adressen waar een zeer laag waterverbruik is geregisteerd, biedt uitkeringsinstanties een mogelijkheid om systematisch te controleren op woonfraude. In het project ‘Waterproef Gelderland-Flevoland’ is de samenloop van deze adressen nader onderzocht door 52 gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB): mogelijk is er op die adressen sprake van schijnbewoning en is er verzwegen samenwoning elders. Een soortgelijk project is eerder dit jaar in Noord-Nederland afgerond.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn door de deelnemers 122 vervolgacties gerapporteerd: 60 beëindigingen, 12 maal een normaanpassing, 19 afstemmingen of boetes, 10 processen verbaal en 20 terugvorderingen. Het fraudebedrag bedroeg € 541.129. De meerjarige besparing is indicatief becijferd op ruim € 3 miljoen. Voor Apeldoorn gaat het om een tweetal beëindigingen, twee normaanpassingen, twee processen verbaal, een fraudebedrag van rond de € 69.000.

De projectleiding is uitgevoerd door het coördinatiepunt van het Regionaal Platform Fraudebestrijding Gelderland-Flevoland. Dat Platform heeft, als onderdeel van een landelijke interventiestructuur, tot taak (boven)regionale samenwerking te stimuleren bij de bestrijding van fraude op sociaal en fiscaal terrein en ten aanzien van illegale arbeid. Zowel tussen gemeenten onderling als tussen gemeenten en landelijke ketenpartners. Landelijk bestaan er negen regionale platforms.
Provincie:
Tag(s):