dinsdag, 8. mei 2007 - 18:00

'Uitleen AED' voor sportverenigingen

Zuidhorn

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om een ‘uitleen AED’ (Automatische Externe Defibrillator) aan te schaffen voor verenigingen die bij grotere publieksbijeenkomsten over een AED willen beschikken. Besturen van verenigingen hadden in een reactie op de aanschaf van zeven AED’s voor de sportaccommodaties in de gemeente Zuidhorn in 2006 de gemeente gevraagd of ze ook een AED kunnen krijgen

De gemeente draagt de AED over aan het Rode Kruis. Het Rode Kruis verzorgt het uitlenen van het apparaat aan verenigingen. Voorwaarde voor uitleen is dat de vereniging iemand heeft, die de AED verantwoord kan hanteren. Met andere woorden daarvoor gecertificeerd is.

Met een AED kan een hulpverlener levensbedreigende hartritmestoornissen opheffen. Het Rode Kruis wil ook bemiddelen in een cursus ‘gebruik AED en reanimatie’. In deze cursus leren de cursisten de bediening van een AED, maar ook handmatig reanimeren. Het apparaat stelt zelf de diagnose en geeft via een goed hoorbare stem verdere instructies aan de hulpverlener.
Provincie:
Tag(s):