woensdag, 12. september 2007 - 21:02

Uitstel kort geding over Kloosterveste

Assen

De gemeente Assen heeft besloten tot uitstel van het kort geding tegen BAM Vastgoed om de grond en de plannen voor Kloosterveste te verkrijgen. Na het ontbinden van de overeenkomst hebben BAM Vastgoed en de gemeente Assen elkaar op verzoek van de BAM een aantal malen op ambtelijk niveau gesproken. In die gesprekken heeft de BAM zich bereid getoond om met een oplossing te komen voor de geschilpunten.

Gezien de nieuwe opstelling van de BAM heeft de gemeente de rechtbank verzocht om het kort geding twee weken aan te houden. De nieuwe datum van het kort geding is bepaald op maandag 1 oktober om 11.00 uur. Wanneer het niet lukt om in deze periode tot overeenstemming te komen en harde afspraken te maken over kwaliteit en opleverdata treffen beide partijen elkaar dan alsnog bij de rechter.
Provincie:
Tag(s):