vrijdag, 4. mei 2007 - 10:47

Uitstoot CO2 moet meer dan de helft naar beneden

Den Haag

De uitstoot van het broeikasgas CO2 moet voor 2050 met 50 tot 80 procent naar beneden om de opwarming van de aarde te beperken. De kosten die hiermee wereldwijd zijn gemoeid, om binnen 2 graden Celsius te blijven, bedragen 0,12 procent van het Bruto Nationale Product. Dit blijkt uit het VN-klimaatrapport dat vrijdag in Bangkok is gepresenteerd. 2000 Wetenschappers uit 120 landen hebben hier een week lang over gesproken.

Tweeduizend wetenschappers uit 120 landen hebben daar een week lang vergaderd. Niet alleen over de maatregelen die genomen moeten worden om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook over de kosten van die maatregelen, die mee lijken te vallen.

Milieuorganisatie Greenpeace komt vandaag aansluitend op het rapport met een waarschuwing dat de geplande bouw van vijf nieuwe kolencentrales in Nederland de meeste klimaatmaatregelen volledig teniet zouden doen. De enorme CO2-emissies van de kolencentrales zijn strijdig met de door het IPCC vandaag opnieuw vastgestelde noodzaak voor fors minder broeikasgassen. “Alle mooie klimaatinitiatieven kunnen we met de bouw van kolencentrales op onze buik schrijven." aldus Joris den Blanken, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. "Het is niet te begrijpen dat miljoenen mensen spaarlampen en zuinige auto's kopen en dat bedrijven als Essent en Nuon ondertussen hun CO2-uitstoot gaan vergroten", aldus Joris den Blanken. De vijf kolencentrales van Nuon, E.ON, Essent, Electrabel en RWE zouden voor 60% méér CO2-uitstoot van de energiesector zorgen.

Maatregelen om een gevaarlijke temperatuurstijging van meer dan 2°C te voorkomen zijn er genoeg, zo blijkt uit het vandaag verschenen IPCC rapport. Door maatregelen als energiebesparing en schone energie kan de uitstoot van broeikasgassen tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht.

Greenpeace vraagt het kabinet en de Tweede Kamer de onverantwoorde plannen van de stroomproducenten tegen te houden.
Provincie:
Tag(s):