woensdag, 27. juni 2007 - 8:42

Ultimatum gesteld aan krakers

Valkenburg

Eind vorige maand maakte de gemeente Valkenburg aan de Geul bekend op te treden tegen de krakers van de kantine van de voormalige voetbalvereniging Valkenburgse Boys in Broekhem. In een gesprek met de krakers op vrijdag 22 juli gaf wethouder Jef Kleijnen nog aan dat zij tot woensdag 27 juni 9.00 uur te tijd hebben om de locatie vrijwillig te verlaten. Daarna wilde de gemeente overgaan tot sloop van het clubgebouw.

Ondertussen hebben de krakers de rechtbank in Maastricht gevraagd een voorlopige voorziening te treffen wat betreft de verleende sloopvergunning. De gemeente respecteert het verzoek van de rechtbank om met de sloop te wachten tot na de uitspraak. Medio juli wordt de uitspraak verwacht.

Volgens het bestemmingsplan hebben de voetbalvelden van de Valkenburgse Boys, waartoe het clubgebouw behoort, de bestemming sportaccommodatie. Het gebruik van het pand als woonruimte is dus in strijd met het bestemmingsplan. Bovendien wordt, volgens de Wet Economische Delicten, dergelijk gebruik gezien als een economisch delict. Dit levert dus een strafbaar feit op. “De kans bestaat dat een rechter de krakers veroordeelt. Dit betekent dus een straf en een strafblad voor de krakers.

Om hun hier voor te behoeden heb ik hun afgelopen vrijdag nog even de tijd gegeven om vrijwillig het clubgebouw te verlaten�, aldus wethouder Kleijnen. Uiteindelijk moet de gemeente wachten op de uitspraak van de rechter en ziet het er naar uit dat de krakers nog een aantal weken langer blijven zitten. Als de uitspraak positief is dan zal de gemeente niet schromen om te kiezen voor de bestuursrechtelijke weg. De politie heeft haar medewerking toegezegd.

De gemeente heeft zich vanaf het begin formeel tegen de kraak verzet. Het clubgebouw staat immers op de lijst om gesloopt te worden in verband met natuurcompensatie. Ondanks dat het gebouw nu formeel gekraakt is, heeft de gemeente geen enkele verplichting jegens de krakers, zoals het aanbrengen van gas- of elektriciteitsvoorzieningen. Het sinds augustus 2006 leegstaande pand in het toekomstige natuurgebied De Beemden aan de rand van Broekhem-Zuid is sinds donderdag 31 mei gekraakt.
Provincie:
Tag(s):