vrijdag, 13. juli 2007 - 8:58

UMCG start onderzoek naar orgaandonatie door kinderen

Groningen

Het UMCG start een onderzoek naar de factoren die bepalen of een kind als donor zijn organen beschikbaar wil en kan stellen. Het gaat hierbij om medische, psychologische, ethische en maatschappelijke factoren; er is hierover nog opvallend weinig bekend. Dit terwijl de behoefte aan donororganen voor kinderen groot is. Donatiefunctionaris Marion Siebelink van het UMCG publiceert over dit onderzoek in het vakblad Medisch Contact, dat donderdag verscheen.

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat over het onderwerp kind en donatie nog vrijwel niets bekend is; ook internationaal wordt er erg weinig onderzoek naar gedaan. Belangrijke basisgegevens als het aantal kinderen dat geschikt is als donor of het aantal keer dat de donatievraag aan ouders wordt voorgelegd, zijn dan ook nog niet bekend.

In het onderzoek worden verschillende aspecten van het vraagstuk belicht. Zo wordt bekeken of medische teams voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot donatie door kinderen. Ook wordt nagegaan welke factoren het beslissingsproces van de ouders beïnvloeden; welke rol speelt de toon en timing van het donatiegesprek met ouders of hoe groot is de invloed van familie of vriendenkring van de ouders op hun beslissing? Het ethische vraagstuk of de jonge kinderen zelf of hun ouders voor hen het besluit nemen hun organen beschikbaar te stellen, is eveneens onderwerp van het onderzoek.
Categorie:
Tag(s):