woensdag, 28. november 2007 - 16:38

Unieke afspraak energiebesparing officieel bevestigd

Leeuwarden

Op 28 november wordt in Leeuwarden een landelijk unieke afspraak op het gebied van energiebesparing in de woningbouw officieel bevestigd. De ondertekenaars zien deze stap als de concrete invulling van hun verantwoordelijkheid bij te dragen aan het beperken van de CO2-uitstoot. Voor bewoners betekent de aanpak van de woningen dat zij lagere energielasten zullen krijgen.

Het Convenant EPAL bindt de partijen aan een afspraak voor structurele en omvangrijke energiebesparing in Leeuwarden. Hiermee zijn de twee corporaties de eerste die voldoen aan het Energieakkoord Noord-Nederland, dat de noordelijke provincies op 8 oktober met het Rijk hebben gesloten. Daarin is aangegeven op welke manier het Noorden gedurende de zittingsperiode van het kabinet haar meer dan evenredige deel wil leveren aan de realisering van de ambities van het kabinet ondermeer op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving.
Provincie:
Tag(s):