vrijdag, 14. september 2007 - 19:32

Unieke samenwerking Gemeente Tytsjerksteradiel en Caparis

Tytsjerksteradiel heeft in haar uitkeringsbestand mensen die door verschillende redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij komen daardoor moeilijk aan een baan. Caparis kan in haar bedrijf bepaalde functies moeilijk invullen. Deze twee uitgangspunten hebben ertoe geleid dat Tytsjerksteradiel en Caparis samen naar een oplossing voor deze problemen hebben gezocht. Een nieuw type samenwerking is het resultaat.

Caparis biedt deze mensen de mogelijkheid om gedurende drie maanden werk- en leerervaringen op te doen. De werknemers behouden tijdens deze periode hun uitkering. Bij Caparis krijgen ze een stuk extra begeleiding dat bij een commercieel bedrijf niet gegeven wordt. De werknemers komen weer in een sociale omgeving en doen weer werkritme op en dat is voor hen erg belangrijk. Daarnaast leren zij specifieke vaardigheden zodat met deze werkervaring de afstand tot de arbeidsmarkt voor hen kleiner wordt.

De gemeente Tytsjerksteradiel hoopt met deze nieuwe aanpak te bereiken dat deze werknemers eerder doorstromen naar regulier werk. De eerste resultaten zijn er al. De eerste werknemer uit dit traject heeft al een reguliere baan gevonden.

Deze werknemers werken bij Caparis met name in de groenvoorziening.
Deze manier van samenwerken tussen de gemeente Tytsjerksteradiel en Caparis is nieuw. Het traject wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie is het de bedoeling deze samenwerking ook op de langere termijn voort te zetten.
Provincie:
Tag(s):