vrijdag, 15. juni 2007 - 18:42

Unieke verzameling Geluidsapparatuur wordt mogelijk tentoongesteld.

Zandvoort

Jelle Attema, inwoner van Zandvoort heeft in de loop van vele jaren een unieke verzameling historische geluidsapparatuur verzameld. Er wordt nu samen met de gemeente gekeken naar een mogelijkheid de verzameling ten toon te stellen voor publiek.

Al dat moois staat nu opgeslagen in een garage, niet toegankelijk voor publiek. Attema heeft de gemeente benaderd met het verzoek om mee te denken over de wijze waarop de verzameling voor het publiek tentoongesteld zou kunnen worden.

Door de gemeenteraad is een budget beschikbaar gesteld om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar reële mogelijkheden binnen Zandvoort. Daarbij zal onder meer gekeken moeten worden naar een geschikte locatie, exploitatieopzet en dergelijke.

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek stelde de gemeenteraad als voorwaarde dat de gemeente een intentieovereenkomst met de heer Attema zou afsluiten om vooraf duidelijkheid te hebben over de gezamenlijke doelstelling.

Op 15 juni is deze overeenkomst ondertekend door Jelle Attema en wethouder Gert Toonen. Nu aan de voorwaarde van een intentieovereenkomst is voldaan, kan de opdracht tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek worden verstrekt. Een aantal deskundigen zal worden uitgenodigd een offerte in te dienen.
Provincie:
Tag(s):