zaterdag, 1. september 2007 - 0:58

Universiteits-steden bezorgd om bezuiniging op wetenschappelijk onderzoek

Nijmegen

De universiteitssteden Delft, Enschede, Leiden, Maastricht, Tilburg en Nijmegen zijn bezorgd over de bezuinigingen die het Rijk de universiteiten wil opleggen. Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen, heeft namens de burgemeesters van deze steden een brief gestuurd aan minister Plasterk. Daarin doet hij een klemmend beroep op de minister om af te zien van zijn plannen.

De Nederlandse universiteiten moeten van Plasterk de komende jaren 100 miljoen euro aan onderzoeksgeld inleveren. Het geld gaat naar de de stichting NWO, die het onder de onderzoekers verdeelt. De universiteiten vrezen dat hierdoor 1100 banen verloren gaan. Ze zijn met name bang dat beginnende wetenschappers, die nog niet zijn gepromoveerd, geen kans meer krijgen.

In de brief aan minister Plasterk onderstreept burgemeester De Graaf het belang van de universiteiten voor de steden waarin zij gevestigd zijn.

‘De universiteiten in onze steden zijn een belangrijke motor voor de lokale en regionale economie en zorgen voor innovatie en creativiteit. Jonge onderzoekers krijgen dankzij de geldstromen de ruimte om hun kennis en ervaring in de markt te zetten. Buitenlandse kenniswerkers profiteren van de Nederlandse topinstituten en dragen de naam en faam van de universiteiten naar buiten uit’, aldus burgemeester De Graaf. Volgens hem bepalen de universiteiten ook voor een belangrijk deel de sfeer en het klimaat in de steden. ‘De jonge, talentvolle en ambitieuze studenten en kenniswerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het intellectuele, culturele en maatschappelijke klimaat in een stad.

Met andere woorden, onze steden kunnen niet zonder bloeiende academische kennisinstellingen.’

Als het kabinet zijn plannen doorzet, zal dit volgens de burgemeesters van Delft, Enschede, Leiden, Maastricht, Tilburg en Nijmegen gevolgen hebben voor de dynamiek en de uitstraling van het onderzoek van de universiteiten, en in directe zin terugslaan op de positie en ambitie van universiteitssteden als centra voor kennis en innovatie.
Provincie:
Tag(s):