zondag, 25. november 2007 - 23:11

Urennorm middelbaar onderwijs blijft, invulling wel versoepeld

Den Haag

De leerlingen in het voortgezet onderwijs worden enigszins tegemoet gekomen in de wettelijke urennorm die verder wel zal worden gehandhaafd. Staatssecretaris Van Bijsterveldt en de VO-raad hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het nuttig invullen van de urennorm voor het voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn onderdeel van de “Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs�. Dit heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zondagavond bekendgemaakt.

“Kwaliteit staat voorop. Ook de inspectie heeft geconstateerd dat het bieden van individueel maatwerk aan leerlingen niet goed mogelijk was, door de manier waarop zij onderwijsactiviteiten beoordelen. Het is goed dat nu ruimte wordt geboden voor maatwerk.�, aldus Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad.

“Leerlingen hebben voldoende uren nodig om zich de lesstof eigen te maken. Het is daarom belangrijk om de wettelijke norm te handhaven. Natuurlijk is niemand gebaat bij nutteloze uren. Met deze afspraken behoren die wat ons betreft tot het verleden.“, aldus Van Bijsterveldt.

Handhaving wettelijke urennorm
De afspraken die in de “Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs� over de invulling van de urennorm zijn gemaakt, betekenen concreet dat de wettelijke norm van respectievelijk 1040, 1000 en 700 klokuur per schooljaar zal worden gehandhaafd.

40 uur maatwerkactiviteiten
Scholen zijn verplicht om binnen de wettelijke norm per schooljaar respectievelijk ten minste 1000 (onderbouw), 960 (bovenbouw) en 660 (examenjaar) klokuur voor alle leerlingen te realiseren. Daarnaast moeten scholen, in overleg met de medezeggenschapsraad, een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan maatwerkactiviteiten vaststellen, die voor maximaal 40 uur mee mogen worden geteld als onderwijstijd. Deze maatwerkactiviteiten zijn toegankelijk voor alle leerlingen, maar hóéven niet door álle leerlingen te worden gevolgd.

72 uur maatschappelijk stage
De maatschappelijke stage mag voor maximaal 72 uur volledig onderdeel uitmaken van de onderwijstijd. Het betreft hier uren die verspreid over de gehele schoolperiode kunnen worden gemaakt. Tenslotte wordt er rekening gehouden met de gevolgen van de vakantiespreiding.

Deze afspraken maken deel uit van de “Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs�, met als titel “Tekenen voor Kwaliteit�. Hierin worden op diverse terreinen concrete afspraken gemaakt voor een beter Voortgezet Onderwijs. De Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs wordt maandag 26 november gepresenteerd.
Provincie:
Tag(s):