woensdag, 11. juli 2007 - 15:19

Urkers tevreden over leerlingen-vervoer

Urk

Vanaf 1 januari 2007 verzorgt Taxicentrale Witteveen het leerlingenvervoer voor de gemeente Urk. Hoewel de diverse regels/kwaliteitseisen vastgelegd zijn in het vervoerscontract is onderzocht hoe de ouders de overgang naar de nieuwe vervoerder hebben ervaren. De gemeente is blij dat de gebruiker het vervoer als goed heeft beoordeeld, juist na de overstap naar een nieuwe vervoerder.

De gemeente heeft een wettelijke plicht voor wat betreft het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). Het verzorgen van taxivervoer (via opstapplaats of thuis opgehaald) en het vergoeden van de kosten van het openbaar vervoer zijn een voortvloeisel van deze wettelijke taak.

Na de Europese aanbesteding moest de gemeente afscheid nemen van de plaatselijke vervoerder Van Slooten Taxi en Transport. Deze firma verzorgde tot op dat moment jarenlang tot volle tevredenheid het leerlingenvervoer. Uit het gehouden tevredenheidsonderzoek blijkt dat de ouders ook tevreden zijn over het vervoer van Taxicentrale Witteveen. De ouders waarderen het vervoer met het cijfer 7,8. Van de 142 leerlingen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer zijn 116 ouders telefonisch benaderd door stagiaires van het ROC Friese Poort. Een respons van 82%.
Provincie:
Tag(s):