vrijdag, 19. oktober 2007 - 14:42

Utrecht heeft Majoor Bosshardtplantsoen

Utrecht

Utrecht heeft vanaf vrijdag, als eerste in Nederland, een plantsoen dat vernoemd is naar de op 25 juni jongstleden overleden Majoor Alida Bosshardt van het Leger des Heils. De Majoor werd in 1913 in Utrecht geboren en woonde er bijna twintig jaar. Het straatnaambord wordt is onthuld door burgemeester Brouwer en lt.-kolonel Voorham, directeur van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Alida Margaretha Bosshardt was landelijk bekend vanwege haar onvermoeibare inzet voor het Legers des Heils op de Amsterdamse Wallen. Weinig mensen weten dat Majoor Bosshardt in 1913 in Utrecht is geboren en daar bijna twintig jaar heeft gewoond. Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders onlangs, na een voorstel vanuit de gemeenteraad, een straat naar de Majoor te noemen. De keus viel op een tot op dit moment naamloos plantsoen langs de Kardinaal de Jonghweg, op de grens tussen Tuinwijk en Tuindorp. Nabestaanden van de Majoor stemden in met het voorstel.
Provincie:
Tag(s):