woensdag, 3. oktober 2007 - 11:51

Utrecht presenteert actieplannen Vogelaarwijken

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft vandaag haar wijkactieplannen gepresenteerd voor de wijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep, Zuilen en Hoograven. De plannen zijn samen met bewoners, scholen, politie, corporaties en zorg- en welzijnsinstellingen opgesteld. Op basis van de plannen bepaalt minister Vogelaar hoeveel geld iedere wijk krijgt.

De plannen richten zich op wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Per wijk hebben betrokkenen gekozen voor een samenhangend pakket aan maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn betere en gevarieerdere woningen, extra stageplaatsen, nieuwe brede scholen (forumscholen), opvoedingsondersteuning, jongerenactiviteiten, meer toezicht op straat en meer drang- en dwangmaatregelen voor veelplegers.
Hiernaast zijn voor een groot deel van Overvecht (De Gagel en Spoorzone) twee gebiedsplannen opgesteld. Hierin is de aanpak van woningen en openbare ruimte samen met sociale maatregelen uitgewerkt. Voor Kanaleneiland is een gebiedsplan in voorbereiding.

De Utrechtse plannen tellen nu op tot 60 miljoen euro per jaar. De gemeente heeft zelf inmiddels 8 miljoen extra vrijgemaakt voor de wijkenaanpak. Daarnaast krijgt Utrecht een deel van de 250 miljoen die minister Vogelaar jaarlijks via de corporaties beschikbaar stelt. Ook draagt de provincie Utrecht misschien nog bij aan de plannen. Afhankelijk van het beschikbare geld moet wellicht in overleg met betrokken een selectie uit de plannen gemaakt worden. Een andere optie is dat onderdelen later worden uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):