woensdag, 28. februari 2007 - 12:49

Utrechts Landschap start campagne voor natuur op vliegbasis

Soesterberg

Vliegbasis Soesterberg is dankzij het zorgvuldige beheer van defensie nu al een rijk natuurgebied. De omvorming naar een voor publiek opengesteld natuurgebied gaat gepaard met sloop van gebouwen en verwijdering van verharding en hekwerken. Wat betreft Het Utrechts Landschap zou nieuwe bebouwing ten koste gaan van dit unieke gebied. Daarom start Het Utrechts Landschap de inzamelingsactie “Geef voor natuur op de vliegbasis�.

Om zoveel mogelijk natuur te krijgen en zo weinig mogelijk bebouwing zet
Het Utrechts Landschap op vier punten in. Zo komt er een inzamelingsactie bij particulieren: Veel inwoners van de provincie Utrecht voelen zich zeer betrokken bij de vliegbasis. Omwonenden van de vliegbasis hebben herhaaldelijk aangegeven een bijdrage te willen leveren aan een groene vliegbasis. De actie Geef voor natuur op de Vliegbasis Soesterberg geeft daar invulling aan. Voor de actie “Geef voor natuur op de Vliegbasis� is het postbanknummer 507396 geopend. Het Utrechts Landschap zal het ingezamelde bedrag aanwenden om de oppervlakte nieuwe bebouwing op de vliegbasis te verminderen. Voor elke € 15,- zal tenminste een vierkante meter gevrijwaard blijven van nieuwbouw.
Provincie:
Tag(s):