maandag, 6. augustus 2007 - 14:39

Van der Hoeven verwacht minder fouten bij aanbestedingen

Den Haag

Minister Van der Hoeven verwacht dat overheden minder fouten zullen maken bij aanbestedingen dankzij de nieuwe Aanbestedingswet. ‘De wet vergroot de transparantie van de procedures.’ Dit heeft het ministerie van Economische Zaken maandag laten weten.

Overheidsorganisaties hebben hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van aanbestedingsprocedures. Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor een goede wet- en regelgeving en voor goede toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

In 2004 heeft EZ onderzocht in hoeverre overheden de regels goed toepassen. Hieruit bleek dat er vooruitgang was geboekt, maar dat er nog ruimte voor verbetering was. Het onderzoek was aanleiding voor nieuw beleid.

Dit bestaat uit de nieuwe Aanbestedingswet, die momenteel in de Eerste Kamer ligt en het oprichten van PIANOo (Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers) dat erop is gericht de aanbestedingen te professionaliseren. Ook wordt er gewerkt aan meer regie bij het inkoopbeleid van het Rijk. Tot slot wordt dit jaar opnieuw een nalevingsonderzoek uitgevoerd.

De minister wil geen nieuwe aanbestedingsautoriteit. ‘Voordat we weer een nieuwe autoriteit opzetten, is het verstandig om eerst te bezien in hoeverre het reeds ingezette beleid vruchten afwerpt.’

Ze is wel blij met het nieuwe klachtenloket over aanbesteding van MKB-Nederland. ‘Dit geeft extra informatie over waar het bedrijfsleven tegenaan loopt. Met die signalen kunnen we rekening houden in ons beleid.’

De nieuwe Aanbestedingswet moet het Midden en Klein Bedrijf alvast tegemoet komen door de toegang tot overheidsopdrachten te verbeteren, bijvoorbeeld door vast te leggen dat aanbestedende diensten geen disproportionele eisen aan bedrijven mogen stellen.
Provincie:
Tag(s):