zaterdag, 6. oktober 2007 - 9:50

Veel belangstelling 'varkensflat-debat'

Zwolle

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten een bespreeknotitie ‘reconstructiebeleid voor de intensieve veehouderij’ toegezonden. Woensdag 10 oktober staat deze notitie op de agenda van de commissie Ruimte, water en duurzaamheid. De Partij voor de Dieren en een delegatie van vijftig verontruste burgers uit Vroomshoop zullen inspreken tijdens de vergadering.

De varkensflat maakt onderdeel uit van het debat over de reconstructie van het platteland en de intensieve veehouderij in Overijssel. De PvdA-fractie heeft dit onderdeel op de agenda gezet, na vragen gesteld te hebben aan gedeputeerde Piet Jansen over de komst en de wenselijkheid van grootschalige intensieve veehouderijbedrijven in Overijssel.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft haar visie gegeven op de wijze waarop de varkensflats een plek kunnen krijgen op het Overijsselse platteland. Deze visie wordt woensdag in de commissie besproken.

De komst van de varkensflats doet veel stof opwaaien. De gemeenteraad van de gemeente Wierden heeft inmiddels toestemming gegeven voor de aanleg van zes grote varkensfokkerijen met in totaal 15.000 vleesvarkens.

Ook in de provincie Groningen staat het onderwerp inmiddels op de politieke agenda. Gedeputeerde Staten van Groningen willen de komst van grote intensieve veehouderijen verbieden.
Provincie:
Tag(s):