donderdag, 14. juni 2007 - 15:33

Veel misstanden bij hotels centrum Amsterdam

Amsterdam

Stadsdeel Centrum heeft op dinsdag 12 juni 2007 - in nauwe samenwerking met wijkteam Beursstraat van de politie, Belastingdienst en Arbeidsinspectie - 10 hotels in de binnenstad gecontroleerd. Bij negen van de tien hotels zijn overtredingen geconstateerd; slechts één van de bezochte hotels voldeed aan alle gecontroleerde regels en vereisten.

De betrokken instanties hebben, elk vanuit hun eigen specifieke taakstelling en bevoegdheid, gecontroleerd of de bezochte hotels voldeden aan de wet- en regelgeving.

Door medewerkers van Vergunningen Bouw van stadsdeel Centrum zijn opmerkelijk veel overtredingen van de brandveiligheidseisen geconstateerd. Op zeer korte termijn zal het stadsdeel samen met de brandweer deze panden opnieuw bezoeken. Dan wordt bepaald welke maatregelen deze hotels moeten nemen. Verder bleek dat vier hotels méér bedden in gebruik hebben dan volgens de vergunning is toegestaan. Ook ontbraken diverse van de benodigde vergunningen.

De Belastingdienst trof bij zes van de bezochte hotels een rommelige en/of incomplete administratie aan. Bij één hotel ontbrak de benodigde administratie volledig. De Arbeidsinspectie heeft vier boeterapporten opgemaakt voor het niet voldoen aan de arbeidswetgeving.
Provincie:
Tag(s):