woensdag, 26. september 2007 - 18:49

Veel overtredingen geconstateerd tijdens milieucontroles

Maastricht

Onder regie van de politie en de Provincie Limburg zijn in september drie grootschalige milieuacties gehouden in het Zuid-Limburgse buitengebied. In totaal is 23 keer proces verbaal opgemaakt.

De opsporingsambtenaren traden onder andere op tegen het verbranden van afval, het storten van bouwpuin, het gebruik van bestrijdingsmiddelen zonder spuitlicentie, de illegale vestiging van een bedrijf, de opslag van afval in bossen, het lozen van veegvuil en het plukken van beschermde paddestoelen. Verder werden er, met name in de Westelijke Mijnstreek, veel hennepplantages in de maïspercelen aangetroffen.

Naast de bijzondere aandacht voor het buitengebied, vonden er ook volièrecontroles plaats. Hierbij zijn in totaal 65 vogels in beslag genomen die niet geringd waren. Naast de 23 direct opgelegde processen-verbaal volgt met betrekking tot een groot aantal constateringen nader onderzoek.

Aan de drie milieuacties namen naast opsporingsambtenaren van politie en Provincie, ook milieu-inspecteurs van gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, de Algemene Inspectie Dienst, de Groene Brigade, Rijkswaterstaat en het Waterschapsbedrijf Limburg deel. Tijdens de acties werd eveneens gebruik gemaakt van luchtondersteuning.
Provincie:
Tag(s):