maandag, 16. april 2007 - 15:03

Veel reacties op profiel nieuwe commissaris

Ruim 500 mensen hebben afgelopen week al hun mening gegeven over het profiel van de nieuwe commissaris van de koningin. De provincie Groningen wil met de enquête inwoners betrekken bij de benoeming van een nieuwe commissaris. De resultaten van de enquête worden betrokken bij het opstellen van de profielschets.

Op vrijdag 11 mei a.s. neemt de minister van Binnenlandse Zaken de profielschets voor de nieuwe commissaris in ontvangst, tijdens een openbare vergadering van Provinciale Staten.

De enquête is in te vullen op www.provinciegroningen.nl. Belangstellenden kunnen nog tot en met 20 april a.s. hun reactie geven.

Vrijdag 11 mei a.s. om 19.00 uur stellen Provinciale Staten de profielschets van de nieuwe commissaris vast en bieden zij deze minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken aan, tijdens een openbare vergadering van Provinciale Staten in het provinciehuis. Dit in tegenstelling tot eerder bericht dat de minister op 27 april a.s. het profielschets in ontvangst zou nemen.
Provincie:
Tag(s):